Miejska Biblioteka Publiczna w Węgrowie jest samorządową instytucją kultury, dla której organizatorem jest Miasto Węgrów. Biblioteka jest częścią ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta Węgrowa a Zarządem Powiatu Węgrowskiego Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu węgrowskiego.

 

Do zadań Biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Węgrowa i regionu;

 • tworzenie i udostępnianie baz danych dotyczących historii Miasta;

 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych;

 • popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, wydawniczej i dokumentacyjnej z uwzględnieniem promocji miasta Węgrowa;

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, szkołami, organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;

 • organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego Miasta;

 • ochrona nad zabytkami regionalnymi o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej;

 • doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie wydarzeń o charakterze integracyjnym;

 • współdziałanie z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej na rzecz integracji z tymi krajami.

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 7423

Utworzono dnia: 18.05.2015

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 16.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 15.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 15.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 15.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 15.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 12.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 12.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna
 • 12.03.2018, Administrator główny: Edycja zakładki Strona główna